1. GK-Shusaku Nishikawa
4551
2. Yuki Abe
4393
3. Tomoaki Makino
4247
4. Wataru Endo
4095
5. Shinzo Koroki
4090
6. Yuki Muto
3653
7. Ryota Moriwaki
3228
8. Yosuke Kashiwagi
3194
9. Rafael Silva
2676
10. Tomoya Ugajin
2620
11. Takuya Aoki
2556
12. Takahiro Sekine
2208
13. Yoshiaki Komai
2152
14. Tadanari Lee
1480
15. Zlatan Ljubijankic
1371
16. Mauricio
1307
17. Kazuki Nagasawa
1041
18. Shinya Yajima
0971
19. Toshiyuki Takagi
0945
20. Daisuke Kikuchi
0849
21. Daisuke Nasu
0717
22. Tsukasa Umesaki
0503
23. Tadaaki Hirakawa
0282
24. GK-Tetsuya Enomoto
0270
25. Yu Tamura
0238
26. Daiki Hashioka
0078
27. Ryotaro Ito
0063
28. Ado Onaiwu
0019