1. Rafael Silva
08
2. Yuki Muto
05
3. Takuya Aoki
04
4. Yosuke Kashiwagi
04
5. Tomoaki Makino
04
6. Mauricio
04
7. GK-Shusaku Nishikawa
04
8. Daisuke Nasu
03
9. Tadanari Lee
03
10. Daisuke Kikuchi
03
11. Wataru Endo
03
12. Shinzo Koroki
03
13. Yuki Abe
02
14. Takahiro Sekine
02
15. Kazuki Nagasawa
01
16. Tsukasa Umesaki
00
17. Tadaaki Hirakawa
00
18. Daiki Hashioka
00
19. Ryotaro Ito
00
20. Tomoya Ugajin
00
21. Yoshiaki Komai
-01
22. Shinya Yajima
-01
23. Ryota Moriwaki
-01
24. Ado Onaiwu
-01
25. Yu Tamura
-01
26. GK-Tetsuya Enomoto
-01
27. Zlatan Ljubijankic
-03
28. Toshiyuki Takagi
-04